Pokaż menu

Onkologia

 

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu na podstawie umowy z dnia 20.11.2017 r. z Województwem Dolnośląskim realizuje projekt pn.

 

„Poprawa dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego przez zakup diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej oraz stworzenie systemu opieki koordynowanej”

 

Nr umowy o dofinansowanie

nr RPDS.06.02.00-02.0075/16-00

 

Projekt ten polega na:

 

  • Zakupieniu specjalistycznego sprzętu medycznego między innymi:

Mammografu cyfrowego; Urządzenia do biopsji mammotomicznej; USG do diagnostyki piersi; Videogastroskopów; USG kardiologicznego wraz z oprogramowaniem; Skanera mikroskopowego; Platformy histopatologicznej.

 

Głównym celem zaprojektowanego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemu medycznego w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej jak i poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej. Poprzez kompleksową opiekę onkologiczną zwiększy się dostępność do wysokiej jakości świadczonych usług dla mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.

 

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, który ma na celu utworzenie onkologicznej opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala im.Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jak również dla Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu

 

Całkowita wartość projektu: 11 288 145,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 11 274 000,00 PLN

Dofinanansowanie: 9 582 900,00 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

 

Termin realizacji - IV kwartał 2018 r.