Batorego 4

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

Udzielanie świadczeń medycznych w trybie nagłym

Oddziały

Poradnie specjalistyczne

Zakłady, Pracownie i inne komórki medyczne

Administracja